ÇAÇAv.

Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı

ÇAÇAv, çocuk haklarını tanıtmayı, yaymayı ve geliştirmeyi, hak ihlallerini önlemeyi, savunuculuk, izleme ve raporlama yapmayı hedefleyen bir ağdır.

Basın Açıklamaları ve Duyurular

24 Nisan 2015, Cuma

0

Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı E-Bülten

Ocak2015

Ağdan Haberler

Sivil Toplum Kuruluşlarıyla UNICEF’in 2016-2020 Ülke Programına ilişkin Danışma Toplantısı

UNICEF, 27 Ocak 2015 tarihinde Ankara’da 2016-2020 Ülke Programı konusunda paydaşlarının fikirlerini, somut önerilerini ve dile getirmek istedikleri diğer hususları öğrenmek amacıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Ağı temsilen davetli olan sekretarya toplantıya katılarak, ağın çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Toplantı ile ilgili rapor ve sunumlara aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

Toplantı Rapor ve Sunumları

Ağ Yürütme Kurulu (YK) Toplantısı

Ağın YK Toplantısı 30 Ocak 2015 tarihinde UNICEF ofisinde gerçekleştirildi. Toplantıya YK üyelerinden ÇOVAK, Başak Kültür ve Sanat Vakfı, CTCS Ağı, Sakarya Barosu, Türk PDR Der, Türkiye Gençlik Federasyonu, ağın sekretaryası ve UNICEF katıldı.

Alınan Kararlar
* Çalışma gruplarının faaliyete geçmesi için, coğrafi dağılım, gösterilebilir rapor olması gibi kriterler ile duyuruya çıkılmasına karar verildi.

Duyuruya bu linkten ulaşabilirsiniz: Duyuru

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Çocuk Hakları Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAV)’ın üyelikleri oybirliği ile kabul edildi.
Bir sonraki YK toplantısının 13 Mart 2015 tarihinde Öz-Ge Der ofisinde yapılmasına karar verildi.
Ağın Genel Kurul toplantısı için 8 Mayıs 2015 taslak tarih olarak belirlendi.
Başak Kültür ve Sanat Vakfı’nın Suruç (Urfa) ve Fidanlık’taki (Diyarbakır) mülteci çocuklar için yardım kampanyası başlatılmasına katkı vermek.

Rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
30 Ocak Yürütme Kurulu Toplantı Raporu

Çalışma Grupları ve Küçük Destekler Konusunda Duyuru

Eğitim, izleme ve raporlama ve savunuculuk faaliyetlerinin geniş katılımla hayata geçirilmesi amacıyla çalışma gruplarının kurulması ve üye Kurluşların kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası toplantılara katılımının desteklenmesi konularında 12 Şubat 2015 tarihinde Ağ Üyelerine duyuru yapılmıştır.

b-P1010002

Çocuğa şiddetin en kötü biçimlerini yaşayan Suruç (Urfa) ve Fidanlık’taki (Diyarbakır) mülteci çocuklara yardım için Ağ içi çağrı!

Çocukların en unutulan, ancak gelişimleri için hayati öneme sahip, çocuğun kendine ait zaman, oyun, kültürel ve sportif etkinliklere katılım hakları mülteci çocuklar için özellikle önemlidir. Yaşadıkları şiddetten kaçarak gelen mülteci çocukların sığındıkları yerlerde acil ihtiyaçları için yardım sağlanırken temel gelişimsel ihtiyaçları ve doğal hakları çoğunlukla gözden kaçmaktadır.

Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı’nın (ÇSÖOA) Yürütme Kurulu üyelerinden Başak Kültür ve Sanat Vakfı (BKSV) özellikle Suriye ve Irak’taki iç savaş ve IŞİD teröründen kaçan mülteci çocuk ve kadınları Suruç (Kobane’den gelenlerle) ve Fidanlık’ta (Şengal’den gelenlerle) yürüttüğü çalışmalarla bu hakları elde edebilmeleri ve sağlıklı gelişimleri için destekliyor.

Üyemiz BKSV bu hizmeti kendi öz kaynakları ile gerçekleştiriyor. ÇSÖOA Yürütme Kurulu’nun 30 Ocak 2015 tarihli kararı ile üyemizin bu çalışmasına katkı sağlamak için Ağ içerisinde bir yardım kampanyası kararı alınmıştır.

BKSV’nin çocuğa karşı şiddetin en kötü biçimlerini yaşamış mülteci çocuklar için verdiği desteği/hizmeti Ağ üyeleri olarak destekleyerek çocuğa şiddete karşı ortak bir faaliyet gerçekleştirmiş olacağız.

Çağrımız tüm ağ üyelerinin ellerinden geldiğince aşağıdaki likten ulaşabileceğiniz ihtiyaç listesindeki malzemeleri ayni ya da nakdi olarak karşılamaları için BSV’yle iletişime geçmeleridir.

Başak Kültür ve Sanat Vakfı:

Kayışdağı Mahallesi, Uslu Caddesi, Nihat sokak, No. 55/ A, Ataşehir, İstanbul | Telefon : 0 216 420 49 68 | e-posta: basaksanat@gmail.com
BSV – Banka Hesap Bilgileri: IBAN: TR44 0006 4000 0011 2140 3494 19

Çağrı yazısı ve ihtiyaç listesi

BKSV’nın hazırladığı rapora ulaşmak icin tıklayınız.

ÇKŞÖO Ağına iki yeni kuruluş üye oldu.

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı’nın (ÇAÇAV) talepleri 30 Ocak 2014 tarihinde yapılan YK toplantısında uygun görülmüştür. İki kuruluş kendilerine gönderilen Ağ Protokolünü imzalamıştır. Bu katılımlarla üye sayımız 69’a yükselmiştir.

Ağ Üyelerinden Haberler

8 Mart Emekçi Kadınlar Günü için Ankara’da bir spor etkinliği

KAFSAD’ın organizasyonu ve Uçan Süpürge’nin işbirliğiyle 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü için Ankara’da bir spor etkinliği yapılacak. Koşmak, yürümek ve bisiklete binmek gibi seçenekler var. İlgilenen kadınlar buradan katılım formunu doldurmalı.

ÇOKMED ve ÇOÇA’dan Eğitim Seminerleri

ÇOKMED ve ÇOÇA, Şubat-Nisan 2015 tarihleri arasında çocuğun gelişim basamakları, çocuk istismar ve ihmali, çocuğa şiddetin çocuk ruh ve beden sağlığına etkileri, çocukla iletişim ve çocuk hakları gibi konuları kapsayan bir dizi eğitim semineri gerçekleştirecek. Eğitimlerin ücretsiz verileceği seminer sonunda, katılımcılara sertifikalar verilecek.

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) etkinlikler

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), 2-6 Aralik tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen 19. Milli Eğitim Şurası öncesinde, Türkiye’de eğitim yönetişiminde şuranın işlevini sorgulamak ve bu konudaki önerileri paylaşmak amacıyla bir bilgi notu hazırlandı. Bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız. 19. Milli Eğitim Şurası’na ilişkin Değerlendirme başlıklı ikinci bilgi notu ise, ERG’nin Şura öncesi değerlendirmelerini tamamlamaktadır. İlgili yönetmelik gereği Milli Eğitim Şurası, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) en yüksek danışma kuruludur ve Türkiye’de eğitim sistemini geliştirmek ve eğitimin niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretim ile ilgili konuları incelemekten ve öneri niteliğinde kararlar almaktan sorumludur. ERG’nin değerlendirmelerinin Şura’nın yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmesi için yol gösterici olacağı umut edilmektedir.

1. Milli Eğitim Şurası’na ilişkin Değerlendirme başlıklı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından düzenlenen ve eğitimcilerin gün boyunca etkileşimde bulunacakları, örgün ve yaygın eğitim çerçevesinde iyi örnek uygulamalarını paylaşacakları 12. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 11 Nisan 2015’te Sabancı Üniversitesi Tuzla yerleşkesinde gerçekleşecek. Bu yıl konferansa 835 iyi örnek uygulaması başvurusu yapıldı. Konferansa izleyici olarak katılmak isteyenler için kayıtlar 11 Mart’ta açılıyor.

Ayrıntılı bilgiye web sitesinden ulaşabilirsiniz: http://egitimdeiyiornekler.org/

Kalkınma Atölyesi yeni bir yayın hayata geçirdi

KA Dergi’nin ilk dosyası Mevsimlik Tarım İşçisi çocuklara ayrıldı. Dergiyi sosyal medya hesaplarından ve web sitesinden takip edebilirsiniz

KA Dergi

Twitter : https://twitter.com/ka_dergi
Facebook : https://www.facebook.com/pages/KAdergi/1524435737825509 İnstagram : http://instagram.com/kadergi/

YÖRET Vakfı’ndan Siber Zorbalık ve Demokratik Yurttaşlık Eğitimleri

YÖRET Vakfı, teknolojik zorbalık konusunda psikolojik danışmanlara yönelik seminer düzenledi. Uzm. Nurseli Tamer anlatımında psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenlere yönelik seminerde aşağıdaki konular tartışıldı.

• Siber zorbalık nedir? Kimleri – nasıl etkiler? Çocuklar zorbalıkla nerelerde karşılaşır?
• Siber zorbalıkla karşılaşan çocuklara nasıl yardım edebiliriz?
• Çocukların siber zorbalıkla karşılaşması ile ilgili ailelere hangi mesajları verebiliriz?
• Zorbalık ile baş etmede kullanılan empati ve iletişim yöntemleri nelerdir?
• Netiquette ne demektir?
• Zorbalığı önleyici 10 pratik kural.
• Yetişkin ve Ergenler arasında ortak dil oluşturulabilir mi?
• Bilgisayar kullanımını Yasaklanmasının olası sonuçları nelerdir?
• Zorbalık örnekleri

Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa – Demokratik Yurttaş

YÖRET Vakfı, Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEUAM) ile birlikte gerçekleştirdiği Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa – Demokratik Yurttaş Eğitimi (DEYE) Projesi’ni tamamladı. İstanbul, Samsun ve Konya’daki okullarda uygulanan proje kapsamında, okullarda çalışan PDR uzmanları ile üniversitelerin PDR bölümlerinde okuyan gençlere empati kurma, çocuk ve insan hakları, ön yargıların farkında olup, kimseyi ötekileştirmeden farklılıklara saygı duyma, şiddetsiz iletişim, güven ortamı yaratma, affedebilme, öfke kontrolü ve anlaşmazlıklara barışçıl çözümler bulabilme gibi Barış Eğitiminin özü olan konular çeşitli etkinlikler aracılığı ile işlenmiş ve katılımcıların yaşayarak bu kavramları içselleştirmelerine çalışılmıştır. Projenin ikinci etabında Psikolojik danışmanlar, PDR öğrencilerinin de desteği ile çalıştıkları okullarda bir grup öğretmen, öğrenci ve velilere, öğrenmiş oldukları etkinlikler arasından uygun gördüklerini uygulamışlardır.

Projenin ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.

UNICEF’ten Çocuğa karşı Şiddet ile ilgili çalışmalar

UNICEF ve David Beckham tüm dünyada tehlike altındaki çocuklara yönelik yeni bir fon olarak ‘7’yi başlatıyor

‘7’ Beckham’ın İngiltere ulusal Takımı’nda ve Manchester United’da oynarken giydiği formanın anısınadır ve ‘7’ adını taşıyan girişim de çocuklar açısından tarihin kaydettiği en yıkıcı yıllarda başlatılmıştır.

2014 yılında 15 milyondan fazla sayıda çocuk belli başlı çatışmalar sırasında aşırı şiddete maruz kalmıştır; milyonlarca çocuk doğal afetlerin sillesini yemiş, yıkıcı Ebola salgını yüzünden de binlerce çocuk kimsesiz ve okulsuz kalmıştır. Olağanüstü durumların dışında da çocuklar büyük riskler altındadır: Tüm dünyada işçi olarak çalışan 168 milyon çocuk vardır ve bunların dışında pek çok çocuk daha cinsel şiddet, alınıp satılma ve genital mutilasyon(kadın sünneti) gibi olumsuzlukların mağdurudur.

‘7’ 2015 yılına özgü umutları ve potansiyeli harekete geçirmeyi hedeflemektedir. Bu yıl dünya liderleri, gelecek yıllarda çocukların yaşamlarını değiştirecek yeni küresel hedefler üzerinde anlaşmaya varacaklardır. David Beckham ise ‘7’ aracılığıyla yaşamsal önem taşıyan kaynakların toplanmasına yardımcı olacak, UNICEF ve ortaklarının çocuklar adına somut sonuçlar elde etmesini sağlamak için değişim için savunu görevini yerine getirecektir. Çocuklar için alınacak sonuçlar: eğitim, su, sanitasyon, sağlık hizmetleri ya da sosyal güvenlik… her alanda ve en muhtaç durumdaki çocuklara ulaşmak için.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Giderek acımasızlaşan ve yoğunlaşan çatışmalar çocukların silah altına alınma riskini artırıyor

UNICEF ile BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi, Çocuk Asker Kullanılmasına Karşı Mücadele Uluslararası Günü dolayısıyla 12 Şubat 2015’te yaptıkları açıklamada, dünyada çatışmalar daha acımasız, yoğun ve yaygın hale gelirken, çocukların, silahlı gruplar tarafından silah altına alınıp çatışmalarda kullanılma tehdidiyle daha fazla karşılaştıklarına işaret etti.

BM Genel Sekreteri Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Leila Zerrougui’nin açıklamasına göre: “Dünyadaki hükümetler ordularında çocuklara yer olmaması gerektiğini kabul etmede ilerleme sağlamışken, çocukların silahlandırılması özellikle silahlı gruplar söz konusu olduğunda hala büyük bir sorundur. Genel Sekreter çocuklara yönelik ağır ihlallere karışan 59 çatışma tarafı belirlemiştir ve bunların 57’si çocukları silah altına alıp çatışmalarda kullandıkları için bu kategoriye girmiştir.”

UNICEF ve Özel Temsilcilik, silah altına alınma ve silahlı gruplar tarafından kullanılma dâhil olmak üzere çocuklara yönelik ağır ihlallere son verilmesi için ivedilikle harekete geçilmesi çağrısında bulunmaktadır. Çatışmalardaki taraflar, Uluslararası Hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmelidirler.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çocuk Adaleti Dünya Kongresi

26 – 30 Ocak 2015 tarihlerinde ilk kez Çocuk Adaleti Dünya Kongresi Cenevre’de gerçekleşti.

Çocuk adaletiyle ilgili sayısız ulusal ve uluslararası düzenleme bulunmaktadır. Kanun yapıcılar ve sivil toplum için zor olan, mağdurların, kanunla itilafa düşen çocuların ve yaşadıkları toplulukların haklarını gözeterek bunların nasıl uygulanacağıdır.

İlk defa, hükümet ve sivil toplum temsilcileri bu ay Cenevre’de çocuk adaletinin geleceğini tartışmak için biraraya geldiler. beş gün suresince, 800 katılımcının 100 uzman konuşmacıyı 32 ayrı atölye çalışmasında dinleme ve iyi örnekleri paylaşma fırsatı olacak.

Kongre İsviçre hükümeti ve Children’s Aid Foundation tarafından oraganize ediliyor.
Ayrıntılı bilgi icin tıklayınız.

UNICEF’ten yeni yayınlar

Kırılan “Herkes için Eğitim” Sözünü Onarmak (Fixing the Broken Promise of Education for All) Ocak 2015

• Rapor, 2015’e kadar her çocuğun ilköğrenime dahil olacağına yönelik milenyum hedeflerindeki küresel ilerlemenin neden durduğuna ilişkin veri topluyor ve analiz ediyor.
• Rapor, eğitim sistemleri ve çevresinin genellikle en dezavantajlı çocukların marjinal konumlarının devam etmesiyle sonuçlandığını ortaya çıkarıyor.
• Rapor, çocukların ilköğrenime tam olarak dahil olmalarının önündeki engelleri tanımlıyor: çatışmadan etkilenen bir ülkede yaşamak, kemikleşmiş cinsiyet rolleri, ailenin çocuk işçiliğine bel bağlaması, falı bir dilde eğitim verilmesi, çocuğun engelli olması.
• Her engel için öneriler sunuyor. Örneğin çocuk işçiliği ile mücadelede (Türkiye’de çocukların okul dışı kalmasında anahtar etkenlerden biri), doğrudan ve dolaylı tüm eğitim masraflarının kaldırılmasını ve çocukları okula çekebilecek ve orada tutabilecek çok daha esnek eğitim sistemleri geliştirilmesini öneriyor.
• Okul dışı çocuk nüfusu fazla olan ülkelerin evrensel eğitim sistemlerini güçlendirmeleri ve yaygınlaştırmaları gerektiğini; tersine, yalnızca ulaşılması zor çocukların okul dışı kaldığı ülkelerin de (Türkiye gibi) kaynakların doğrudan fiili ihtiyaca yönelik kullanıldığı hedefi belirlenmiş müdahaleler kullanmaları gerektiğini savunuyor.
tıklayınız.

Eğitim ve Eşitlik için Yatırım Durumu (The Investment Case for Education and Equity) Ocak 2015

• Rapor; eğitimin faydalarını, dışlanmış çocuk kategorilerini, bu çocukların kaliteli eğitime ulaşmalarındaki engelleri ve eğitime ulaşılabilirliğin küresel olarak geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması önündeki engelleri tanımlıyor.
• Okula devam eden çocuklarının sayısının artması ve aldıkları eğitimin kalitesinin yükselmesi için üç anahtar başlık öneriyor: eğitim için daha fazla kaynak, dezavantajlı çocukların başarılı bir şekilde önceliklendirilebilmesi için kaynakların paylaşılmasında eşitleyen yaklaşım, eğitimin kalitesine yatırım yapmanın etkisini ulaşılabilir kanıtları kullanarak güçlendirmek.
Rapora ulaşmak için tıklayınız.


Başa dön ↑