ÇAÇAv.

Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı

ÇAÇAv, çocuk haklarını tanıtmayı, yaymayı ve geliştirmeyi, hak ihlallerini önlemeyi, savunuculuk, izleme ve raporlama yapmayı hedefleyen bir ağdır.

Basın Açıklamaları ve Duyurular

4 Haziran 2019, Salı

0

INSPIRE Nedir? Şiddeti Önlemede 7 Strateji, Haritalama Anketi

ÇAÇAv.`ın da üye olduğu Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı, 16-18 Nisan 2019 tarihlerinde Bükreşte yapılan Genel Kurulda ChildPact üyesi olmuştur. ChildPact Karadeniz Bölgesi ülkelerden bir araya gelen STK’ların oluşturduğu bir yapıdır. ChildPact de Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi için oluşturulan (7 stratejinin baş harfleri) INSPIRE kampanyasını bölgesel çapta yürütmektedir. Bölge ülkelerindeki durumun tespiti bakımından farklı dillerde anket hazırlanmıştır. Diğer ülkelerde de yapılan bu çalışmaya anketi doldurmaya başlamakta katkı verebilirsiniz.

INSPIRE : Çocuklara yönelik şiddete son verilmesi için yedi strateji, çocuklara yönelik şiddeti azaltmada başarı gösteren seçkin bir strateji grubunu belirlemektedir.

7 STRATEJİ:

Implemetation and Enforcements of Law (Yasaların Uygulaması ve Yaptırımı)

Norms and Values (Değerler ve Normlar)

Safe Environments (Güvenli Çevre)

Parent and Caregiver Support (Ebeveyn ve Bakımverenin Desteği)

Income and Economic Strenghtening (Gelir ve Ekonomik Durumun Güçlendirilmesi)

Responses and Support Services (Müdahale ve Destek Hizmetleri)

Education and Life Skills (Eğitim ve Yaşam Becerileri)

Türkçe Anket için TIKLAYINIZ…

İngilizce Anket için TIKLAYINIZ

INSPIRE, çocuklara yönelik şiddeti azaltmaya yönelik bir grup stratejiyi ön plana çıkaran çalışmalar yürüten küresel bir girişimdir. Bu anket, bu yöndeki çabaların daha iyi anlaşılması ve INSPIRE stratejilerinin uygulanması üzerine çalışan mevcut aktörler arasındaki sinerjinin geliştirilmesi amacıyla, genişletilmiş Karadeniz Bölgesi’nde INSPIRE çerçevesine uygun olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin haritalandırılmasını amaçlamaktadır. INSPIRE hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz:
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/inspire/tr/

Bu anket aracılığıyla toplanan veriler ChildPact (www.childpact.org) tarafından analiz edilecek ve sonrasında ülkelerle ilgili bilgi formları oluşturmak ve INSPIRE ile ilgili faaliyetlerde yer alan bölgesel paydaşları ve bağışçıları bilgilendirecek bir rapor hazırlamak için temel oluşturacaktır.

Lütfen verilen tüm bilgilerin raporlara veya diğer kamuya açık materyallere dahil edilebileceğini unutmayınız ve bu nedenle cevaplarınıza herhangi özel veya gizli bilgiyi dahil etmeyiniz.

Yanıtların yalnızca bir sonraki sayfanın sonundaki gönder düğmesine bastıktan sonra gönderildiğini lütfen unutmayınız.

Bu anketi İngilizce’den başka bir dilde alsanız bile, eğer mümkünse lütfen İngilizce cevap veriniz.

Bu anket hakkında herhangi bir endişeniz varsa veya daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen ChildPact Bölgesel Savunuculuk Danışmanı Roxana Todea (todea@childpact.org) ile irtibata geçiniz.


Başa dön ↑