Çocuk hakları alanında farklı konu ve yöntemlerde uzmanlaşan dernek ve ağarın işbirliği içerisinde çocuk haklarının ana akım gündem maddelerinden birisi haline getirmek için ortak çalışma alanlarından biri de stratejik davalama ile pro-bono ve diğer diğer etkin yasal savunuculuk faaliyetleridir.

Bu bağlamda projenin yararlanıcı ağlarından biri olan ÇAÇAv üyelerine yönelik  Stratejik Davalama eğitimleri düzenlenecektir. Bu eğitimler ile amaçlanan, çocuk hakları alanında çalışan avukatların, stratejik davalamayı bir yasal savunu aracı olarak kullanabilmeleri ve bu davalardan aldıkları sonuçlarla toplumun geniş kesimlerindeki çocukların hayatlarını etkileyebilmeleridir. “Etki davası” olarak da adlandırılan stratejik dava sadece söz konusu davanın taraflarını değil, toplumun geniş bir kesimini etkilemeyi amaçlar, belirli bir kanun, politika, tutum değişikliğini sağlamak için yargı mekanizmalarını kullanan bir araçtır.

Bu amaçla, ÇAÇAv, projenin diğer yararlanıcı ağları ile işbirliği içerisinde iki stratejik dava açacak ve 3 farklı dava izleyecektir. Bu süreç içerisinde ilgili tüm dernek ve avukatlara yol göstermesi amacıyla “Avukatlar ve STK’lar için Çocuk Hakları Stratejik Davalama Kılavuzu” hazırlanacaktır.